Tre varsler om tilsyn på seks måneder? Ikke noe problem!

Tre varsler om tilsyn på seks måneder? Ikke noe problem!

Når Svein Vidar Engum får beskjed om at han får besøk av tilsynet, tar han det med knusende ro.

– Vi vet hva vi skal gjøre og holde ved like for å være godt forberedt til neste kontroll, sier daglig leder hos Elektro Nord, Svein Vidar Engum.

Takket være gode verktøy blir ikke daglig leder hos Elektro Nord, Svein Vidar Engum, lenger stresset av tanken på fremtidige tilsyn. Elektro Nord er medlemmer i Elkonor og benytter Elkonor Integrator.

Noen ganger kan det gå flere år mellom hvert tilsyn, men andre ganger kommer de som perler på en snor. Det fikk Elektro Nord erfare da de fikk varsel om tre tilsyn på seks måneder.

I november 2019 kom det første varselet om tilsyn fra Det lokale elstilsynet til Elektro Nord, og ikke lenge etter kom et nytt varsel fra Arbeidstilsynet.

– Man blir jo litt stressa når det skal være tilsyn, for man vet jo ikke helt hva de er ute etter. Med god hjelp av systemet Integrator fra Håndverksdata føler vi imidlertid at vi er godt rustet til å takle det som måtte komme, sier daglig leder hos Elektro Nord, Svein Vidar Engum.

Det lokale elektrisitetstilsyn (DLE)

Da DLE kom på besøk, ble det kontrollert at alle systemer var i orden, at virksomheten hadde gode internkontrollrutiner og at den som sitter på det faglige ansvaret hadde kontroll.

– De gikk inn og sjekket systemet vårt for å se at det var oppdatert, at alle instrukser følges og at det er oversikt over de ansatte. De kontrollerte også at det systemet vi har faktisk var i bruk, sier Engum.

Han forteller at dette var det første tilsynet han har hatt i bedriften etter at han begynte som daglig leder i 2013.

– DLE skal vel egentlig føre tilsyn hvert tredje år, men de har nok ofte fokus på virksomheter der det har vært rot med internsystemet før eller der det føres dårlig avviksstatistikk basert på DLE-tilsyn hos våre kunder. Det at de ikke har vært her før, er derfor et godt tegn på at vi driver som vi skal, sier han.

Les også: Hjelp – vi får besøk av Eltilsynet

Arbeidstilsynet er opptatt av HMS

Like etter kom altså et varsel fra Arbeidstilsynet. Også de skulle komme til bedriften for å føre tilsyn.

– De gikk inn og så på HMS-biten. Det dreide seg blant annet om belastningen til de ansatte, stress, arbeidsinstrukser, risiko for vibrasjonsskader og eventuelle farer forbundet med arbeid i høyden, sier han.

Også Arbeidstilsynet rettet fokus mot instrukser og internkontrollrutiner, og kontrollørene sjekket også at alt arbeidet som gjøres er godt dokumentert.

– Arbeidstilsynet kommer jo ikke og fører tilsyn med faste intervaller, og jeg har ikke vært med på tilsyn med dem heller før i fjor, sier han.

Etter det andre tilsynet fikk Elektro Nord varsel om et tredje tilsyn for å sjekke at de hadde alle autorisasjoner knyttet til arbeid med svakstrøm på plass, men dette ble avlyst da NKOM autorisasjon av bedriften allerede var påbegynt.

Elkonor Integrator sparer tid og gir trygghet
Når det kommer nye krav fra myndighetene, sørger Nelfo for at Elkonor Integrator blir oppdatert. Det gjør internkontrollen mye enklere.

Engum forteller at Elkonor Integrator er et svært godt verktøy å ha på plass, og systemet gjør at han som daglig leder kan føle seg trygg på at de er godt oppdatert.

– Det sikrer at vi har alt i orden, og det dekker alt som kreves samt enda litt til, sier Engum.

Han peker særlig på den verdien som ligger i at Nelfo kvalitetssikrer den faglige standarden på innholdet i appen. Når det kommer lovpålagte endringer som påvirker dokumentasjonskrav og prosedyrer, sørger Nelfo for at alt det formelle automatisk oppdateres i Elkonor Integrator.

– Det er absolutt tidsbesparende for oss at vi selv slipper å bruke unødvendig mye tid på å tenke på slike oppdateringer, sier Engum.

Gode forberedelser gir lave skuldre

Takket være gode rutiner, godt arbeid og et bra system kom Elektro Nord gjennom begge tilsynene uten større anmerkninger. Selv om Engum håper det blir en stund til neste gang, stresser ikke eventuelle nye tilsyn ham.

– Etter å ha hatt disse to tilsynene vet vi jo mer om hva som skjer når kontrolløren kommer. Vi vet hva de ser etter, og vi vet hva vi skal gjøre og holde ved like for å være godt forberedt til neste kontroll, sier han.

Del denne artikkelen:

Facebook
LinkedIn

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nytt

Flere innlegg

interior design and home renovation concept - man in

Ta asbestrisikoen på alvor

Ta asbest risikoen på alvor Alle håndverkere må ha kjennskap til hvordan de skal finne ut om det er asbest i bygget de skal jobbe

Last ned siste versjon av Eldata

Hei, vi trenger å oppdatere våre kundeopplysninger. Du må fylle inn disse før du laster ned siste versjon av Eldata.