Venter du TILSYN?

Gjør deg klar til tilsyn med hjelp fra oss i fagavdelingen i Håndverksdata

Mange lover – mange tilsyn

Du som håndverker, avhengig av bransje og oppdragstyper, er underlagt en rekke ulike lover og forskrifter. For å sikre at lovene blir fulgt, finnes det også organer som er satt til å utføre tilsyn av deg som bedrift. I tillegg stiller oppdragsgivere krav, og noen utfører tilsyn. Til og med kommunene har som oppdrag å føre tilsyn. Under ligger noen av tilsynene du som håndverker kan møte på:

 

Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet fører tilsyn med at bestemmelsene i arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter blir overholdt. Du kan få besøk av arbeidstilsynet, og de kan varsle på forhånd eller komme uanmeldt.

Det lokale eltilsyn (DLE)

Elektrobransjen er underlagt lovgivning som forvaltes av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Det er nettselskapene som utfører tilsyn av elektrovirksomhetene, på instruks fra DSB.

Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK)

Plan- og bygningsloven med underliggende forskrifter er forvaltet av direktoratet for byggkvalitet (DiBK). Tilsyn med foretakene som er underlagt plan- og bygningsloven utføres av kommunene.

Miljødirektoratet

Det føres jevnlige tilsyn for å sikre at miljøregelverket blir overholdt. For ventilasjon- og kuldebransjene er det særlig relevant. Bedriftene kan bl.a. få tilsyn for å sikre at regelverket for F-gass forordningen overholdes.

Tilsyn fra oppdragsgiver

Enkelte oppdragsgivere utfører tilsyn av underleverandører for å avdekke om oppdraget utføres i henhold til avtaler.

Kommunalt tilsyn

Kommunen har plikt til å føre tilsyn i byggesaker med at tiltaket gjennomføres i samsvar med plan- og bygningsloven. Kommunen kan avdekke regelbrudd, kan føre tilsyn ved gitt pålegg eller når den blir gjort oppmerksom på ulovligheter.
Hvorfor revisjon?

Internkontrollforskriften regulerer kravet til alle virksomheter om å regelmessig gjennomføre revisjon. Dette kan oppleves som både stressende og tidkrevende for mange, og kundene forteller oss at hjelpen de får er verdt hver krone.

Spar tid

For en god revisjon, kreves det et positivt samspill med deg som kunde. Håndverksdata initierer alle oppgaver i forbindelse med revisjonen. Du sparer timer, for ikke å si dager.

Krav

For alle virksomheter er det et lovpålagt krav å regelmessig gjennomføre revisjon. Internkontrollforskriften regulerer kravet.

Tilsyn

Etter endt revisjon kan du være trygg på at internkontrollsystemet ditt tåler tilsyn, enten det er fra DiBK, DLE, kommunalt tilsyn, arbeidstilsyn eller en oppdragsgiver.
Innhold i leveranse?

Fagavdelingen i Håndverksdata kan bistå dere med årlig systemrevisjon av IK/HMS/KS-systemet. Denne tjenesten forutsetter at dere benytter Integrator eller KS Online som deres IK/HMS/KS-system.

Oppdatering og definering av foretakets virksomhetsområder

Korrigering av innhold der dette er nødvendig
Bistand rundt ny eller eksisterende handlingsplan
Legge til og redigere KS-rutiner
Gjennomgang av eksisterende innhold i systemet

HMS-kartlegging der dette er nødvendig

Risiko:
Oppdatere risikobildet i bedriften

 
Lover og forskrifter
Gå gjennom lover og forskrifter som berører din bedrift.
Endringer, utarbeidelse, oppdatering av org. plan/kart
Hasteoppdrag  eller utbedring av avviik

Noen ganger får vi henvendelser om at tilsynet kommer i morgen, og vi må dessverre si at vi ikke rekker å hjelpe til med forberedelsene sånn som vi liker. Vi blir glade om du tar kontakt i god tid, men oppfordrer deg til å ringe eller skrive til oss uansett. Har du hatt tilsyn, hjelper vi deg i etterkant med utbedringer av avvik.

priser til

1-9 ansatte

7.882 eks. mva.

priser til

10-19 ANSATTE

8.934 eks. mva.

priser til

OVER 20 ANSATTE

På forespørsel

Leveransen faktureres siste dagen i bestillingsmåneden. Det er du som kunde, som er ansvarlig for å gjøre nødvendig dokumentasjon tilgjengelig. Om ikke nødvendig dokumentasjon er tilgjengeliggjort innen 3 måneder fra bestillingsdato, avsluttes leveransen fra Håndverksdata (uten noen refusjon). Hasteoppdrag kan bli priset på annen måte og er en vurdering fra sak til sak.

Ta kontakt med oss!

Tilsyn?

Kontakt oss så hjelper vi deg med å sørge for at internkontrollsystemet alltid er klart for eksternt tilsyn.

Last ned siste versjon av Eldata

Hei, vi trenger å oppdatere våre kundeopplysninger. Du må fylle inn disse før du laster ned siste versjon av Eldata.