Ta asbestrisikoen på alvor

interior design and home renovation concept - man in

Ta asbestrisikoen på alvor

Ta asbest risikoen på alvor

Alle håndverkere må ha kjennskap til hvordan de skal finne ut om det er asbest i bygget de skal jobbe på. Konsekvensen av manglende rutiner kan gå på livet løs.

Arbeidstilsynet har asbesthåndtering som et av sine fokusområder. De foretar hyppige kontroller blant håndverksbedrifter for å sjekke at dette tas på alvor.

Eirik Remo, som er fagsjef for HMS i Nelfo, forteller at de har merket Arbeidstilsynets økte fokus på asbestrisiko blant sine medlemsbedrifter.

– Vi får stadig henvendelser fra våre medlemsbedrifter som har fått pålegg etter å ha hatt Arbeidstilsynet på besøk. De henvender seg til oss for å få mer informasjon om hva de skal gjøre for å lukke avvik som handler om asbesthåndtering, sier Remo.

Kreftfare

Grunnen til Arbeidstilsynets fokus på asbesthåndtering er at det utgjør en potensiell stor helsefare for håndverkere.

Asbest kan finnes i alle typer bygningsmaterialer fra før 1985, for eksempel bygningsplater, gulvbelegg, vann- og kloakkrør og elektriske installasjoner. Det er i utgangspunktet ikke mulig å se om materialer inneholder asbest, selv om man etter hvert har opparbeidet seg litt erfaring med å gjenkjenne materialer som for eksempel eternittplater. Ved mistanke må det derfor tas prøver som sendes inn til laboratorium for analyse før arbeidet startes.

– Dersom man som håndverker skal jobbe i en bygning som er fra før 1985, bør det ringe en bjelle, sier Eirik Remo i Nelfo.

Fastmontert er ikke asbest farlig – det er støvet som blir spredd når materialet skades eller bearbeides som er helseskadelig. Håndverkere som blir utsatt for asbeststøv kan utvikle lungesykdommen asbestose eller flere forskjellige former for kreft.

Slurver med rutinene

Men selv om konsekvensene er alvorlige, er det mange firmaer som slurver med asbestrutinene. De siste årene har Arbeidstilsynet ifølge NRK gjennomført mer enn 500 tilsyn hos håndverkere, for å kontrollere om regelverket blir fulgt. Resultatet har ikke vært oppløftende: I en av fire bedrifter blir regelverket brutt.

Regelbruddene går på at det ikke er utarbeidet gode nok rutiner for opplæring og dokumentasjon.

Eirik Remos første bud for bedrifter som vil unngå pålegg fra Arbeidstilsynet, er å få skikk på rutinene. Dette kan være en enkel sak hvis man utnytter de digitale hjelpemidlene som er tilgjengelige. For elektrobedrifter finnes for eksempel verktøyet Nelfo Internkontroll (NIK), som inneholder rutiner og sjekklister for arbeid med asbest. Dette digitale verktøyet inneholder alle relevante prosedyrer, sjekklister og dokumenter som el-entreprenøren har behov for i arbeidet medHMS og internkontroll i egen bedrift og hos kunden.

Verktøyet er heldigitalt, og gjør det enkelt å dokumentere hvordan bedriften jobber med asbestrisiko. Videoen nedenfor viser hvordan den digitale sjekklisten fungerer i praksis:

Vi i Håndverksdata kan hjelpe bedriften din med å komme i gang med internkontroll, deriblant sjekklister for håndtering av asbestrisiko. Ta kontakt med oss for mer info.

Del denne artikkelen:

Facebook
LinkedIn
Siste nytt

Flere innlegg

interior design and home renovation concept - man in

Ta asbestrisikoen på alvor

Ta asbest risikoen på alvor Alle håndverkere må ha kjennskap til hvordan de skal finne ut om det er asbest i bygget de skal jobbe

Last ned siste versjon av Eldata

Hei, vi trenger å oppdatere våre kundeopplysninger. Du må fylle inn disse før du laster ned siste versjon av Eldata.