BISTAND TIL SØKNAD OM/

SENTRAL GODKJENNING

Vi hjelper deg gjennom hele søknadsprosessen. Både ny søknad og fornyelse.

Innhold i leveranse

Vi kan hjelpe deg med din søknad om sentral godkjenning. Vi følger deg opp gjennom hele prosessen og utarbeider søknaden (både ny søknad og fornyelse), helt til innlevering til DiBK (direktoratet for byggkvalitet).

 

Søknad

Les mer
Vi sørger for komplett utarbeidelse av søknaden, i tett dialog med deg.

Kompetanse

Les mer
Vi går gjennom og identifiserer hvilken kompetanse som er nødvendig for det godkjenningsområdet som du ønsker.

Erfaring

Les mer
Vi går gjennom og identifiserer hvilken erfaring som er nødvendig for det godkjenningsområdet som du ønsker. Referanseprosjekter som dekker kravene, tar vi med i søknaden.
Øvrig info om tjenesten

For en god søknad er det nødvendig med et positivt samspill mellom oss i fagavdelingen i Håndverksdata og deg som kunde. Vi tar initiativ og leder deg gjennom prosessen frem mot ferdig søknad.

Tre År

Les mer
Sentral godkjenning utstedes for tre år om gangen. Kontakt oss gjerne når det nærmer seg tiden for ny søknad, så hjelper vi deg igjen.

DiBK

Les mer
Sentral godkjenning er en ordning som forvaltes av direktoratet for byggkvalitet.

Korrigering

Les mer
Korrigering av innhold der dette er nødvendig

Hvorfor sentral godkjenning?

Sentral godkjenning av foretak er en frivillig kvalitetsordning som beskriver faglig kompetanse, rutiner for kvalitetssikring og seriøsitet i foretaket. Mange oppdragsgivere benytter seg av ordningen for å sjekke at mulige underleverandører har nødvendige kvalifikasjoner og seriøsitet.

Rutiner

Les mer
Når du søker om sentral godkjenning, må du samtidig bekrefte at dere har rutiner for kvalitetssikring som oppfyller plan- og bygningslovgivningen. Vi kan selvsagt også hjelpe deg med systemer for dette.

Kvalifikasjoner

Les mer
I søknaden skal du dokumentere at kvalifikasjonene i foretaket er tilpasset godkjenningsområdet dere søker om. Kravene avhenger av både funksjon og tiltaksklasse.

Seriøsitet

Les Mer
Ordningen stiller også krav til foretakene, og spør etter blant andre registrering i MVA-registeret. Du kan ikke ha forfalt eller ubetalt skatt, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift eller merverdiavgift.

⬆︎

Ler mer om Integrator 

Det stilles også krav til foretaket at det oppfyller krav innen helse, miljø og sikkerhet.

BESTILL I DAG!

SE KONTAKTSKJEMA!

6.832 eks. mva.

TILTAKSKLASSE 1

BESTILL I DAG!

SE KONTAKTSKJEMA!

7.357 eks. mva.

TILTAKSKLASSE 2

BESTILL I DAG!

SE KONTAKTSKJEMA!

På forespørsel

TILTAKSKLASSE 3

Leveransen faktureres siste dagen i bestillingsmåneden. Det er du som kunde, som er ansvarlig for å gjøre nødvendig dokumentasjon tilgjengelig. Om ikke nødvendig dokumentasjon er tilgjengeliggjort innen 3 måneder fra bestillingsdato, avsluttes leveransen fra Håndverksdata (uten noen refusjon).

Ta kontakt med oss!

Sentral godkjenning

Kontakt oss, så hjelper vi deg med å sende søknad om sentral godkjenning.

Last ned siste versjon av Eldata

Hei, vi trenger å oppdatere våre kundeopplysninger. Du må fylle inn disse før du laster ned siste versjon av Eldata.