Entré kjørebok

Spar tid med enkel digital kjørebok!

Entré Kjørebok logo

HVORFOR KJØREBOK?

Kanskje du har kjørebok fra en annen leverandør allerede, eller bare har ventet med å digitalisere denne delen av din virksomhet. 

Her er noen grunner til hvorfor du bør bestille kjøreboken fra Håndverksdata i dag:

Skattemyndigheter

Skatteloven stiller krav til deg dersom du benytter bedriftens bil privat. Dersom du får bokettersyn, har du all data og dokumentasjon klar gjennom Entré kjørebok.

pris

Prisene på kjørebok varierer mye, og det kan være mye å spare på å bytte.
Ta kontakt med oss for pris.

Privat kjøring

Løsningen hjelper deg å enkelt skille mellom private turer og jobbturer. Du får opp oversikt over bompenger og det blir dermed enkelt å administrere lønnsgrunnlaget.

INTEGRERT OG I SKYEN

Entré Kjørebok er et skybasert program og fungerer like godt på din smarttelefon, nettbrett, eller PC. Uansett om du befinner deg på kontoret eller ute i felt – har du alltid enkelt tilgang til din kjørebok.

I Entré Kjørebok registreres alle reiser automatisk med hjelp av en GPS-enhet installert i kjøretøyet.

Kjøreboken er integrert med Entré Office og Ordrestyring, slik at turene enkelt kan legges inn på ordrene.

I skyen

Enten du er på en datamaskin, nettbrett eller mobiltelefon, har du enkelt tilgang til din kjørebok.

Integrasjoner

Kjøreturene som gjelder en bestemt jobb, ordre eller prosjekt kan legges til direkte ved hjelp av integrasjoner med våre egne løsninger Entré Office og Ordrestyring.

App

Entré kjørebok har en app, som gjør det enkelt å holde oversikt over bedriftens bilflåte, turene til den enkelte ansatte, samt bompasseringer.

FUNKSJONER

Entré Kjørebok har mange smarte funksjoner som hjelper deg i hverdagen. Å vite hvor alle er til enhver tid, gir deg en mulighet til å planlegge smartere – som øker inntjeningen for din bedrift. Automatisk tidsstyring registrerer kjøreturene som enten jobbreiser eller aktuelle private reiser. Turtype kan også endres manuelt i etterkant

Dokumentasjon

Kjøreboken gjør at du vet nøyaktig hvor lenge dine medarbeidere har vært ute hos en kunde. Det betyr at du kan gi kundene dine presise ankomsttider og bruke GPS-informasjonen til å lage nøyaktig fakturagrunnlag direkte i appen. Transparensen blir større, noe som gir mer fornøyde kunder.

GPS-sporing

Takket være GPS-sporingen vet du hvor dine medarbeidere befinner seg og hvem som er nærmest en kunde, f.eks. om en hastesak skulle dukke opp. Du og montørene vil spare tid på kjøring til og fra kunder og dermed minske kostnadene.

Administrasjon

Entré Kjørebok kan brukes alene, eller integrert med Entré Office eller Ordrestyring. Kjøring registreres automatisk. Du slipper å legge inn antall kjørte kilometer, arbeidstider, ankomsttider og annet. På den måten får du bedre oversikt og bruker mindre tid på administrasjonen.

Stjålet kjøretøy?

Om ett av dine kjøretøy blir stjålet, kan du bruke GPS-sporingen for å finne det igjen.

bompenger

En viktig funksjon i kjøreboken er å skille mellom privat kjøring og kjøring som er knyttet til jobb. Appen gir deg også oversikt over bompasseringer og sparer deg dermed for mye arbeid i forbindelse med fakturering og arbeid med lønnsgrunnlag.

Enkel montering

Du kan selv, kjapt og enkelt, montere Entré kjørebok på alle typer kjøretøy. F.eks. biler, vans, lastebiler, tilhengere og traktorer. Enheten installeres enten på batteriet eller i OBD-porten.

Enheten installeres enten på batteriet eller i OBD-porten.

Sjekk ut instruksjonsvideoer av Entré Kjørebok på www.gpssupport.eu

for mer informasjon.

Ta kontakt med oss!

Trenger du kjørebok?

Kontakt oss for en enkel og genial kjørebok, som enkelt lar seg integrere med våre øvrige systemer.

Last ned siste versjon av Eldata

Hei, vi trenger å oppdatere våre kundeopplysninger. Du må fylle inn disse før du laster ned siste versjon av Eldata.