Bedriftshelsetjeneste Handverksdata svhv

NYHET!
BEDRIFTSHELSETJENESTE

Med bedriftshelsetjeneste fyller du lovkrav og
gjør arbeidsplassen tryggere

Hvorfor
BEDRIFTSHELSETJENESTE?

Bedriftshelsetjeneste bidrar til at:

– Arbeidsplassen blir tryggere

– Arbeidsplassen blir mer produktiv

– Arbeidsmiljølovens krav blir enklere å følge

Spesielt tilpasset små og mellomstore bedrifter

Med vår løsning får du en kombinasjon av:

– Personlig oppfølging og 
– Bruk av digitale systemer

Håndverksdata samarbeider med Kuba Norge AS om å levere Bedriftshelsetjeneste. Kuba Norge AS er en erfaren og godkjent leverandør av tjenesten.

Leveranse

Bedriftshelsetjenesten er spesielt godt tilpasset små og mellomstore bedrifter.

En avtale med oss betyr:

  • At dere kan dokumentere lovpålagt tilknytning til en godkjent Bedriftshelsetjeneste
  • At det er utarbeidet en skriftlig plan for Bedriftshelsetjeneste -bistand.
  • At det utarbeides en årlig rapport som beskriver Bedriftshelsetjeneste -bistand til virksomheten.
  • At vi bistår med gjennomføringen av konkrete pålegg som er gitt fra Arbeidstilsynet.
  • Tilgang til digital Bedriftshelsetjeneste-plattform for felles kommunikasjon.
  • Eget system om ivaretar lovkrav innenfor helse, miljø og sikkerhet.

Du kan ta kontakt med din kundebehandler hos Håndverksdata som kan inngå avtale på vegne av Kuba Norge AS. Les mer om oss i Håndverksdata her.

Våre grunnpakker:

1-2 ansatte

3.990 / år*

5-6 ansatte

5.990 / år*

9-10 ansatte

7.990 / år*

Over 15 ansatte

Pris på forespørsel

3-4 ANSATTE

4.990 / år*

7-8 ansatte

6.990 / år*

11-15 ansatte

9.990 / år*

*Faktureres forskuddsvis for 12 mnd. om ikke annet er avtalt.

1-2 ansatte

3.990 / år*

3-4 ANSATTE

4.990 / år*

5-6 ansatte

5.990 / år*

7-8 ansatte

6.990 / år*

9-10 ansatte

7.990 / år*

11-15 ansatte

9.990 / år*

Over 15 ansatte

Pris på forespørsel

*Faktureres forskuddsvis for 12 mnd. om ikke annet er avtalt.

Hva er egentlig bedriftshelsetjeneste?

Bedriftshelsetjeneste er en fagkyndig og rådgivende tjeneste innen forebyggende HMS-arbeid. Tjenesten skal bistå arbeidsgiver og arbeidstakere med å følge opp arbeidsmiljøet i virksomheten. Det er arbeidsgiver som har ansvaret for at arbeidsmiljøet i virksomheten er fullt forsvarlig. Det er opp til arbeidsgiver å skaffe seg en bedriftshelsetjeneste som har kunnskap om typen arbeidsmiljøforhold som finnes i virksomheten.

Hvem skal ha bedriftshelsetjeneste?

Alle arbeidsgivere har plikt til å knytte virksomheten sin til en godkjent bedriftshelsetjeneste dersom risikoforholdene tilsier det. Arbeidstilsynet kan derfor pålegge enhver virksomhet å knytte til seg en godkjent BHT dersom vi ser et særlig behov for overvåking av arbeidsmiljøet eller kontroll av helsen til de ansatte i virksomheten.

Noen bransjer har et mer risikofylt arbeidsmiljø enn andre, med større risiko for sykdommer, skader og psykiske belastninger. Alle virksomheter innenfor disse bransjene er i en egen forskrift pålagt å knytte til seg en godkjent bedriftshelsetjeneste. Virksomheter innen bygg- og anleggsbransjen er i denne kategorien!
Kilde: Arbeidstilsynet

Har du spørsmål? Ta kontakt med oss!

Dette er Håndverksdata

Håndverksdatas produkter brukes av mer enn 100.000 håndverkere over hele Norden. Vi har deg som håndverker i tankene når vi lager nye løsninger og funksjoner, slik at du får en enklere hverdag. Kontakt oss, så hjelper vi deg med å fylle lovpålagte krav og til at arbeidsplassen blir tryggere.

Last ned siste versjon av Eldata

Hei, vi trenger å oppdatere våre kundeopplysninger. Du må fylle inn disse før du laster ned siste versjon av Eldata.