Trenger du
ÅRLIG SYSTEMREVISJON?

Full gjennomgang av ditt internkontrollsystem

Hvorfor årlig systemrevisjon?

Internkontrollforskriften regulerer kravet til alle virksomheter om å regelmessig gjennomføre revisjon. Dette kan oppleves som både stressende og tidkrevende for mange, og kundene forteller oss at hjelpen de får er verdt hver krone.

 

krav

For alle virksomheter er det et lovpålagt krav å regelmessig gjennomføre revisjon. Internkontrollforskriften regulerer kravet.

spar tid

For en god revisjon, kreves det et positivt samspill med deg som kunde. Håndverksdata initierer alle oppgaver i forbindelse med revisjonen. Du sparer timer, for ikke å si dager.

tilsyn

Etter endt revisjon kan du være trygg på at internkontrollsystemet ditt tåler tilsyn, enten det er fra DiBK, DLE, kommunalt tilsyn, arbeidstilsyn eller en oppdragsgiver.

Innhold i leveranse?

I punktene under ser du hvilke leveranser du kan få ved en systemrevisjon, slik at du alltid er klar for eksternt tilsyn. Etter endt revisjon utstedes en revisjonserklæring.

Oppdatering og definering av foretakets virksomhetsområder

Korrigering av innhold der dette er nødvendig
Bistand rundt ny eller eksisterende handlingsplan
Legge til og redigere KS-rutiner
Gjennomgang av eksisterende innhold i systemet

HMS-kartlegging der dette er nødvendig

Risiko:
Oppdatere risikobildet i bedriften

 
Lover og forskrifter
Gå gjennom lover og forskrifter som berører din bedrift.
Endringer, utarbeidelse, oppdatering av org. plan/kart
Revisjonserklæring

Etter endt revisjon utstedes en revisjonserklæring.

Leveransen faktureres siste dagen i bestillingsmåneden. Det er du som kunde, som er ansvarlig for å gjøre nødvendig dokumentasjon tilgjengelig. Om ikke nødvendig dokumentasjon er tilgjengeliggjort innen 3 måneder fra bestillingsdato, avsluttes leveransen fra Håndverksdata (uten noen refusjon).

priser til

1-9 ansatte

7.882 eks. mva.

priser til

10-19 ANSATTE

8.934 eks. mva.

priser til

OVER 20 ANSATTE

På forespørsel

Ta kontakt med oss!

Årlig systemrevisjon

Kontakt oss så hjelper vi deg med å sørge for at internkontrollsystemet alltid er klart for eksternt tilsyn. Du kan lese mer om vårt internkontrollsystem Integrator her.

Last ned siste versjon av Eldata

Hei, vi trenger å oppdatere våre kundeopplysninger. Du må fylle inn disse før du laster ned siste versjon av Eldata.