VET DU HVORDAN DU SJEKKER OM BYGGET INNEHOLDER ASBEST?

Elektrikere er særlig utsatt for asbest når de jobber i eldre bygg. Vi i Håndverksdata, i samarbeid med Nelfo - har derfor samlet noen gode tips og råd som trygger de ansatte!

Les mer i artikkelen nedenfor.

Bilde: Stortinget T-banestasjon som advarer om innhold av asbest / Foto: Eirik Remo fra Nelfo

– Det er ikke uten grunn at bruk av asbest ble forbudt for nesten 40 år siden. Å puste inn fibrene er særdeles kreftfremkallende.

Artikkelen fortsetter nedenfor!

Bilde: Eirik Remo, Fagsjef HMS i Nelfo
Foto: John Petter Reinertsen

Bilde: Profesjonell asbestsanering
Foto: U. J. Alexander

Visste du at Håndverksdata har systemer for å oppdage asbest?

Håndverksdata har systemer for blant annet asbest. Fyll ut skjemaet til høyre og vi kontakter deg for en prat og sender deg en demo!

Fyll ut kontaktskjemaet og vi kontakter deg fortløpende!

Normalt vil ikke asbestholdige byggematerialer innebære noen risiko med mindre de skades, bearbeides eller utsettes for påkjenninger. Det kan frigis store mengder fibre ved håndtering av asbestholdige materialer, spesielt ved boring, saging, sliping og pussing.

Bruk av asbest har vært forbudt siden 1985, og det er lite sannsynlig at det finnes asbest i nyere bygg. Arbeider med ombygginger og rehabilitering i eldre bygg vil derfor utgjøre den største faren for eksponering av asbeststøv.

Siden asbest kan gi alvorlige helsefarer er det viktig at den enkelte montør eller håndverker kjenner til risikoen ved asbest, og vet hva man skal gjøre dersom det oppdages.

Alle som oppholder seg i områder som forurenses av asbest, kan være utsatt for risiko. Det er derfor viktig å være klar over hva slags arbeid som foregår i nærheten.

Tre tips om asbest:

  • Er det usikkerhet rundt asbest?

    Dersom det er usikkerhet omkring asbestholdig materialbruk i bygget må det gjøres tiltak. Et slikt tiltak for elektrikere kan være å ta prøver.

  • Hva gjør du hvis du støter på asbest?

    Er det fare for at det skal oppstå spredning av asbeststøv, må man stanse arbeidet for slik at man ikke puster inn asbeststøvet.

  • Hvordan oppdage asbest?

    Dersom man skulle oppdage asbest og denne skal fjernes eller forsegles, skal dette kun foretas av spesialfirmaer som er godkjent for dette.

Noen gode råd om asbest:

Nyttige lenker:

Les om asbest fra Arbeidstilsynet: Hva gjør du hvis du støter på asbest?

Sjekk ut temasiden om asbest: Arbeidstilsynets temaside om asbest

Meld deg på nettkurs: Hvordan håndtere asbest i et byggeprosjekt

Les om Nelfos nettkurs: Nettkurs ble løsningen for å lukke avviket

Les om asbest: Kreftfarlig asbest i mange hjem

Les om asbest i huset: Alt du må vite om asbest

Denne artikkelen er gjengitt med tillatelse og ble først publisert 19. januar 2017.

VISSTE DU AT:

Håndverksdata har systemer for internkontroll og HMS for bransjene elektro, VVS, trevare, bygg, glass, ventilasjon, kulde og flere.

Løsningene fra Håndverksdata inneholder prosedyrer for arbeid med asbest, som blant annet sjekklister, dokumenter og lenker.

PRØV GRATIS I 14 DAGER

TA KONTAKT FOR EN PRAT!

Fyll inn navn og epost i kontaktskjemaet og vi kontakter deg!

Kontakt oss i Håndverksdata

Åpningstider: 00:08-00:16

+47 22 17 11 50
info@handverksdata.no

Sosiale medier:

Facebook
LinkedIn

Last ned siste versjon av Eldata

Hei, vi trenger å oppdatere våre kundeopplysninger. Du må fylle inn disse før du laster ned siste versjon av Eldata.