Kalkulasjon en viktig suksessfaktor

Grundig kalkulasjon gir konkurransefortrinn i krevende tider.

Eldata kalkulasjon verktøy

Velg kalkulasjonsprogram for ulike type prosjekter

KlarCalc

Mindre prosjekter og serviceoppdrag
 • Forhåndsinnstilte kalkylefaktorer
 • Maler for nye prosjekter
 • Gjenbruk av erfaringstall
 • Justering av nøkkeltall, timer og varer i sanntid
 • Enklest i bruk

Eldata

Større/komplekse prosjekter
 • Forhåndsinnstilte kalkylefaktorer
 • Maler for nye prosjekter
 • Gjenbruk av erfaringstall
 • Justering av nøkkeltall, timer og varer i sanntid
 • Funksjoner spesifikt for elektro, inkl. Norsk Standard NS 3450, NS 3451 og NS 3420
 • Import av anbudsforespørsler i henhold til NS 3459, ISY Linker og tilsvarende

Med våre verktøy Eldata og KlarCalc utvikler du nøyaktige priser og tilbud.

Grundig kalkulasjon øker bedriftens lønnsomhet. Enten du jobber med VVS eller innen elektro, har kalkulasjonsverktøy stor betydning for bedriftens lønnsomhet.

Konkurransesituasjonen i dag krever at tekniske bedrifter kalkulerer nøyaktige priser på komplekse prosjekter, men også mindre prosjekter og serviceoppdrag. På den måten sikrer bedriften lønnsom drift og får fornøyde kunder på kjøpet.

KlarCalc eller Eldata?

“Eldata og KlarCalc er to forskjellige verktøy som gir bedrifter full kontroll over økonomien og nøkkeltallene i deres prosjekter. Eldata er ideell for større og mer komplekse prosjekter, mens KlarCalc er bedre egnet for mindre utfordrende oppdrag. Ved å bruke begge verktøyene kan bedrifter optimalisere ressursene sine og sikre maksimal lønnsomhet på alle prosjekter.”
Glenn Rémi Sundbakken Håndverksdata
Glenn Rémi Sundbakken, produktansvarlig Eldata/KlarCalc

TA KONTAKT med oss i Håndverksdata i dag!

De største aktørene bruker eldata

Last ned siste versjon av Eldata

Hei, vi trenger å oppdatere våre kundeopplysninger. Du må fylle inn disse før du laster ned siste versjon av Eldata.