Brosjyre om Elfags internkontrollsystem Integrator

elfag Integrator

Markedets mest komplette internkontrollsystem

Integrator har bransjens beste og mest komplette innhold av prosedyrer og rutiner med tilhørende sjekklister, dokumenter og lenker.

All informasjon om ansatte: CV, pårørende, kurs, erfaring og annen relevant dokumentasjon på ett sted.

Del informasjon og filer effektivt ved hjelp av webhotell – på bedrifts- og prosjektnivå. Opprett webhotell for en stor oppdragsgiver eller fast kunde, og gi tilgang via app.

Kalenderoversikt på flere nivåer:

Hele bedriften, alle prosjekter, hvert enkelt prosjekt, samt hver enkelt ansatt.

Flere og flere oppdragsgivere stiller strengere krav til ditt KS-system. KS både i bedrift og prosjekt, med komplett innhold for rutiner og sjekklister

Et godt prosjekt har gode rutiner og løsninger for endringsvarsler. I Integrator finner du dette

I større bedrifter og konsern med flere avdelinger gjør Integrator det mulig for hovedkontoret å administrere rutiner i hele organisasjonen ved hjelp av én innlogging.

Gjør det enkelt for dine ansatte med rutiner, regler og retningslinjer tilgjengelig på app

Sjekklister for alle anledninger, enten det er bedriftsintern HMS, HMS/KS i prosjekt eller sjekklister for internkontroll av kunders anlegg.

Solid modul med innebygget organisasjonsstruktur, med funksjoner for søknad om ferie, permisjon og administrasjon av sykefravær.

Lag oppgaver slik at du og dine ansatte får påminnelse om når det er på tide med medarbeidersamtaler, vernerunder eller andre oppgaver som gjentar seg.

Effektiv avviksregistrering som fanges enkelt ved hjelp av appen, og fanges opp av riktig avdeling for videre behandling.

Ta godt vare på dine beste kunder og opprett kundeportaler, slik at de enkelt kan gå inn og se og behandle dokumentasjon og avvik på sine eiendommer.

System som kan tilpasses periodisk kontroll og verifikasjon av dine kunders el-anlegg. Komplett med sjekklister, måleprotokoller, etablering og håndtering av avvik og status.

Enkel oversikt over hvilke eiendeler som er delt ut til ansatte, slik at du husker å bestille riktig størrelse på arbeidsklær eller når servicebilen skal på EU-kontroll.

Alle som har levert FDV på prosjekter vet hvor lang tid det kan ta. Systemet laster ned produktblader automatisk fra EFO, husker bygningsdeler og har kunstig intelligens innebygget slik at du skal spare tid – mye tid!

Elfag Integrator -Internkontrollsystem Tilpasset din bedrift

Elfag Integrator passer enten du bare driver et lite håndverkerfirma med noen få ansatte, eller dere er et stort konsern.

Moduler, funksjoner og innhold tilpasses din virksomhet og behov.

Ta kontakt for digital presentasjon.

INTERNKONTROLL

● Det er krav til alle bedrifter i Norge om å ha et internkontrollsystem. Grunnmodulen i Integrator dekker kravene som alle bedrifter møter, sammen med enkeltrutiner og sjekklister som er tilpasset bransjen din.

Prosjekt

● Flere og flere prosjekter krever at du kan fremvise et KS-system. Prosjektmodulen i Integrator gir deg forsprang både i anbudsprosessen, gjennomføringen og sluttfasen av prosjektet. Moderne FDV-løsning med kunstig intelligens.

HR

● Mange håndverksbedrifter vi møter har mange systemer fra mange ulike leverandører. Ved hjelp av feriemodul, personalhåndbok og løsninger for permisjoner og sykefravær kan du spare tid og kutte kostnader.

Ta kontakt med oss!

Bestill elfag Integrator

Ta kontakt for demo!

Last ned siste versjon av Eldata

Hei, vi trenger å oppdatere våre kundeopplysninger. Du må fylle inn disse før du laster ned siste versjon av Eldata.