Eldata

Markedets største og mest komplette verktøy for tilbud,
anbud
og kalkulasjon

Markedets største og mest komplette verktøy
for tilbud, anbud og kalkulasjon

Eldata er et kraftfullt verktøy for elektrobransjen. Systemet gir deg alt du trenger for å få kontroll på dine anbud og tilbud. Eldata brukes i dag av alle store, og mange små og mellomstore elektrokonsern. Eldata er en komplett løsning også for de mer komplekse jobbene, eksempelvis:

● Romløsninger

● Boliger

● Borettslag

● Forretningsbygg og komplekse prosjekter

Markedets største og mest komplette verktøy for tilbud, anbud og kalkulasjon

Eldata er et kraftfullt verktøy for elektrobransjen. Systemet gir deg alt du trenger for å få kontroll på dine anbud og tilbud. Eldata brukes i dag av alle store, og mange små og mellomstore elektrokonsern. Eldata er en komplett løsning også for de mer komplekse jobbene, eksempelvis:

Elektronisk import av anbudsforespørsler i henhold til NS 3459, ISY Linker og tilsvarende, samt eksport av ferdige tilbud

Grossist og leverandør avtaler med priser og rabatter, leses inn til automatisk innlesing og oppdatering, basert på bedriftens avtaler.

Se resultat i timer og pris mens du jobber med anbudet.

Juster nøkkeltall, timer og varer raskt – og se resultatet umiddelbart!

Bygger på og inkluderer lønns og tariffverdier for elektrobransjen, styres og justeres i henhold til bedriftens egendefinerte nøkkeltall.

Kalkulasjoner i henhold til Norsk Standard (NS 3450, NS 3451, og NS 3420)

Spar tid med egne, forhåndsinnstilte kalkylefaktorer. Få bedre styring og kontroll på dine kalkyler og prosjekter

Oversiktlig sammenligningsfunksjon velger automatisk beste pris!
Få egne tilbudsprosjekter som maler til nye prosjekter

DETTE FÅR DU med ELDATA

Viser enkelt billigste leverandører i dine prosjekter.

Spar tid med egne, forhåndsinnstilte kalkylefaktorer

Juster nøkkeltall, timer og varer raskt- se resultatet umiddelbart!

Se resultatet i timer og pris mens du jobber med anbudet!

Med ditt kundeforhold hos grossister og leverandører setter du opp automatisk pris og rabattimport.

Gjenbruk erfaringstall fra tidligere anbud (kopier og gjenbruk).

Les inn og returner beskrivelser/ prisforespørsler elektronisk.

Eksporter prosjektene dine til de fleste økonomisystemene i bransjen.

Få detaljerte tilbudsbrev, nøkkeltallsrapporter, dokumentasjon og annet prosjekteringsunderlag

Vi bruker eldata

Vi er stolte av våre fantastiske brukere

Vi tilbyr også

Eldata-kurs
✔︎ 
Support
✔︎ 
Kjøp
✔︎ 
Klarcalc
✔︎ 

Lær å bruke Eldata for å oppnå lønnsomme prosjekter. Etter kurset skal du kunne kalkulere og prise elektrooppdrag til dine kunder. Få oversikt over nøkkeltall, priser på materiell og timeforbruk i dine prosjekter.

kontakt oss i dag

Vil du vite mer?