Eldata hjelpesenter

Generelt

Hvilken versjon passer for meg?

En enbruker versjon er en komplett Eldata løsning som installeres pr. bruker. 

Enbruker versjoner lisensieres og vedlikeholdes som separate produkter.

En serverversjon av Eldata gir brukere mulighet til å dele data og samarbeide i sanntid på et anbudsprosjekt.

Dersom mer enn én person skal benytte Eldata i bedriften anbefaler vi serverversjonen.

Eldata konsernversjon er en pakkeløsning med 10 lisenser for fjerntilgang og samarbeid mellom brukere i avdelinger på forskjellige lokasjoner i egen bedrift.

Eldata konsernversjon er for bruk på terminalserver eller Citrix løsning og er basert på samme komponenter som serverversjonen av Eldata, men en annen måte å sette opp systemet på.

Konsernversjonen gir brukere de samme egenskapene som serverversjonen, med mulighet til fjerntilgang og enklere administrasjon av programvaren. 

Systemkrav

Programvaren kan anvendes under operativsystemet Microsoft Windows 10 eller Windows server 2012 eller høyere. 

Anbefalt minimum >2 GB RAM, >5 GB ledig diskplass, >1 GHz CPU.

Windows 7, 8, 8.1 og 2008 server er på EOL (End Of Life).

Vi anbefaler operativsystemer som støttes av Microsoft.

«Hjelp»-funksjonen

Du finner svar på de fleste spørsmål under «Hjelp»-funksjonen i programvaren. «Hjelp»-funksjonen aktiveres ved å klikke på «Hjelp»-knappen under menyene og på verktøylinjen i skjermbildet.

For å søke i artiklene trykk på F3 (Funksjonsknapp 3).

Vil du vite mer om Eldata?

Bestille - installere - lisenser

Bestille og bruke

Avtalen løper fra Avtalen er signert og frem til 31.12 det året avtalen er inngått. Deretter fornyes Avtalen automatisk for 12 måneder om gangen dersom Avtalen ikke sies opp 3 måneder før avtaleperiodens utløp.

Last ned avtalevilkår her.

Installasjon

Er det samme installasjon for Eldata anbud og Eldata tilbud?

NB. Dette gjelder Eldata 10.x!

Ja. Setup for Eldata inneholder full installasjon for modulene Eldata Anbud og Eldata Tilbud.

Det er nå kun en setup fil som detekterer hva du har fra før!

Det er lisensen som bestemmer hva du får tilgang til.

NB! Eldata Tilbud utgår og blir fjernet ved oppgradering til Eldata v11.0.

Du kan oppgradere direkte fra tidligere versjoner til ny versjon. Følg veiledningen nøye.

Filene er klare for installasjon. Kjør programmet/fila direkte etter nedlasting, og følg veiledningen nøye. Installasjonen inneholder begge valgene for enten enbruker eller flerbruker.

Denne artikkelen gjelder Eldata 10.x

ELdata må avinstalleres fra kontrollpanelet. Fjern programmer. Hvis du skal flytte program til annen maskin bør du overføre lisensen først.

Avinstaller

  • Eldata Anbud
  • Eldata Tilbud
  • PostgreSQL
  • psqlODBC


Ved avinstallasjon, blir det liggende database filer på disk. For fullstendig fjerning av data, kan følgende mapper slettes i filbehandler:

%programfiles(x86)%/postgresql

%programfiles(x86)%/Nelfo/Eldata100

%programfiles(x86)%/Nelfo/Tilbud100


Blir lisensen min borte når jeg avinstallerer?

Nei. Lisensfilen blir ikke fjernet når du avinstallerer. De blir liggende igjen på disken din og kan benyttes igjen ved reinstallasjon til samme mappe.

Hvis du derimot skal flytte ELdata til en annen maskin, må du overføre lisensen ved bruk av Lisensbehandling i Bruker Administrator før du avinstallerer.

Lisensfilen er kopibeskyttet og vil ikke fungere ved kopiering til annen maskin.

Spørsmål om lisenser

Jeg har lagt inn feil lisens nøkkel og trenger å legge inn ny. Hvordan gjør jeg det?

Dersom du har lagt inn feil aktiveringsnøkkel og har fått lisensiert, kan lisenser tilbakeføres med brukeradministrator (ba.exe) på server. Deretter kan du avslutte ELdata og slette lisensfiler Eldata.lic og Eldata.lck i hoved mappe på server. Deretter kan du starte brukeradministrator og lisensiere på nytt med riktig aktiveringsnøkkel. 

Jeg vil avlisensiere en ELdata lisens på en gammel maskin. Hvordan gjør jeg det?

Start Bruker Administrator fra ELdatas meny på START knappen. Åpne Rediger menyen og velg Lisensbehandling. Sett antallet som skal overføres, og trykk på avinstaller lisens. Lisensen blir da overført til lisensbank.

Eldata Proff 10.x Start Brukeradmin Proff fra ELdatas meny på START knappen. Åpne Rediger menyen og velg Lisensbehandling. Sett antallet som skal overføres, og trykk på avinstaller lisens. Lisensen blir da overført til lisensbank.

Eldata Tilbud 10.x Start Brukeradmin Tilbud fra ELdatas meny på START knappen. Åpne Rediger menyen og velg Lisensbehandling. Sett antallet som skal overføres, og trykk på avinstaller lisens. Lisensen blir da overført til lisensbank.

Det som har skjedd er at lisensfila har oppfattet en kopiering. Denne lisensen er nå tapt. Du må slette filen ELdata.lic fra ELDATA katalogen. Start ELdata på nytt.

Jeg har mistet en lisens, hvordan får jeg den tilbake?

Send inn en e-post til support@handverksdata.no

Skriv lisensnummeret og forklaring på hva som har skjedd i e-posten. Så blir det frigjort en lisensnøkkel i lisensbanken.

Du kan også ringe support: Tlf. 22 17 11 50

Jeg har 0 lisenser ledig i lisensbanken og jeg vil installere ELdata på ny maskin. Hva gjør jeg?

Da må du enten frigjøre en lisens fra en gammel maskin, eller så må du utvide lisensbeholdningen på ditt abonnement.

Bestille og bruke

Håndverksdata as skal utføre programmeringsarbeid på ELdata som det er tegnet avtale for, og holde programmet i forsvarlig stand. Oppdateringer av programvaren vil skje fortløpende gjennom året etter hvert som standarder, materiell, tariffer og database endres og produktet forbedres. Dette skjer normalt en til to ganger pr år.

Support og vedlikehold gjelder kun den siste versjonen av programvaren som er gjort tilgjengelig for lisensinnehaveren, og heller ikke tilpasning til annen programvare.

Egen oppdateringsinstruks vil følge hver ny versjon, med beskrivelse av viktige punkter som er utført. Med denne vil også følge en installasjonsveiledning.

Vedlikeholdsavgiften faktureres forskuddsvis for ett år.

Håndverksdata kan endre betingelser for vedlikehold og support med 1 måneds varsel.

Oppsigelse av avtalen må skje skriftlig og senest 3 måneder før årsskiftet. En oppsigelse som kommer for sent medfører at avtalen også gjelder det påfølgende år.

Les lisensavtalen her.

Installasjon

Er det samme installasjon for Eldata anbud og Eldata tilbud?

NB. Dette gjelder Eldata 10.x!

Ja. Setup for Eldata inneholder full installasjon for modulene Eldata Anbud og Eldata Tilbud.

Det er nå kun en setup fil som detekterer hva du har fra før!

Det er lisensen som bestemmer hva du får tilgang til.

NB! Eldata Tilbud utgår og blir fjernet ved oppgradering til Eldata v11.0.

Du kan oppgradere direkte fra tidligere versjoner til ny versjon. Følg veiledningen nøye.

Filene er klare for installasjon. Kjør programmet/fila direkte etter nedlasting, og følg veiledningen nøye. Installasjonen inneholder begge valgene for enten enbruker eller flerbruker.

Denne artikkelen gjelder Eldata 10.x

ELdata må avinstalleres fra kontrollpanelet. Fjern programmer. Hvis du skal flytte program til annen maskin bør du overføre lisensen først.

Avinstaller

  • Eldata Anbud
  • Eldata Tilbud
  • PostgreSQL
  • psqlODBC


Ved avinstallasjon, blir det liggende database filer på disk. For fullstendig fjerning av data, kan følgende mapper slettes i filbehandler:

%programfiles(x86)%/postgresql

%programfiles(x86)%/Nelfo/Eldata100

%programfiles(x86)%/Nelfo/Tilbud100


Blir lisensen min borte når jeg avinstallerer?

Nei. Lisensfilen blir ikke fjernet når du avinstallerer. De blir liggende igjen på disken din og kan benyttes igjen ved reinstallasjon til samme mappe.

Hvis du derimot skal flytte ELdata til en annen maskin, må du overføre lisensen ved bruk av Lisensbehandling i Bruker Administrator før du avinstallerer.

Lisensfilen er kopibeskyttet og vil ikke fungere ved kopiering til annen maskin.

Spørsmål om lisenser

Jeg har lagt inn feil lisens nøkkel og trenger å legge inn ny. Hvordan gjør jeg det?

Dersom du har lagt inn feil aktiveringsnøkkel og har fått lisensiert, kan lisenser tilbakeføres med brukeradministrator (ba.exe) på server. Deretter kan du avslutte ELdata og slette lisensfiler Eldata.lic og Eldata.lck i hoved mappe på server. Deretter kan du starte brukeradministrator og lisensiere på nytt med riktig aktiveringsnøkkel. 

Jeg vil avlisensiere en ELdata lisens på en gammel maskin. Hvordan gjør jeg det?

Start Bruker Administrator fra ELdatas meny på START knappen. Åpne Rediger menyen og velg Lisensbehandling. Sett antallet som skal overføres, og trykk på avinstaller lisens. Lisensen blir da overført til lisensbank.

Eldata Proff 10.x Start Brukeradmin Proff fra ELdatas meny på START knappen. Åpne Rediger menyen og velg Lisensbehandling. Sett antallet som skal overføres, og trykk på avinstaller lisens. Lisensen blir da overført til lisensbank.

Eldata Tilbud 10.x Start Brukeradmin Tilbud fra ELdatas meny på START knappen. Åpne Rediger menyen og velg Lisensbehandling. Sett antallet som skal overføres, og trykk på avinstaller lisens. Lisensen blir da overført til lisensbank.

Det som har skjedd er at lisensfila har oppfattet en kopiering. Denne lisensen er nå tapt. Du må slette filen ELdata.lic fra ELDATA katalogen. Start ELdata på nytt.

Jeg har mistet en lisens, hvordan får jeg den tilbake?

Send inn en e-post til support@handverksdata.no

Skriv lisensnummeret og forklaring på hva som har skjedd i e-posten. Så blir det frigjort en lisensnøkkel i lisensbanken.

Du kan også ringe support: Tlf. 22 17 11 50

Jeg har 0 lisenser ledig i lisensbanken og jeg vil installere ELdata på ny maskin. Hva gjør jeg?

Da må du enten frigjøre en lisens fra en gammel maskin, eller så må du utvide lisensbeholdningen på ditt abonnement.

Administrasjon - drift

lisens og versjon

Hvor finner jeg versjonsnummeret på min ELdata? 

Dette ser du på oppstartsbildet, eller så kan du gå på Hjelp menyen og velge Om… 

Last ned veiledning til passord og drift her.

Jeg har fått opp lisensbehandlingsbildet, men firma navnet er feil. Hva gjør jeg? 

Send inn en e-post til support@handverksdata.no. Oppgi ditt lisensnummer og hva som er riktig firmanavn. Du få beskjed når endringen er utført, og det vil stå riktig i lisensbehandling. 

Jeg har fått opp lisensbehandlingsbildet, men firma navnet er feil. Hva gjør jeg? 

Send inn en e-post til support@handverksdata.no Oppgi ditt lisensnummer og hva som er riktig firmanavn. Du få beskjed når endringen er utført, og det vil stå riktig i lisensbehandling.
 

Lisensinformasjonen er feil, hvordan retter jeg dette?

Send inn en e-post til support@handverksdata.no og oppgi riktige opplysninger. Husk å opplyse om lisensnummeret ditt. 

Veiledninger / sikkerhetskopi

Eldata installeres og driftes normalt pr kunde på kundens egne servere og klientmaskiner. Systemet er designet for drift og lisensiering pr kunde (juridisk enhet).

Se følgende veiledninger:

Eldata nettverksløsning

Eldata drift passord

Eldata drift brukerrettigheter

Eldata kurs fil

Sikkerhetskopi av database

Installasjonsmedia for Eldata 10.2 inneholder løsning for sikkerhetskopiering.

Se vedlagt veiledning.

Brukernavn og passord

Jeg får opp feilmelding «Du er ikke registrert som bruker av programmet». Hva gjør jeg feil?

Du forsøker å logge på med et brukernavn som ikke er registrert i Bruker Administrator.

Har du CAPSLOCK påslått? 

Last ned veiledning til passord og drift her.

Jeg har glemt passordet mitt. Hva gjør jeg?

Håndverksdata har ingen styring på hvilke brukernavn og passord dere setter!

Prøv en av 2 muligheter.
1. Gå inn på brukeradministrasjon eller be den hos dere som har dette. Og sett nytt passord.

Hvis du ikke har tilgang til Bruker Administrator kan du be Administrator om å gjøre det for deg.

Alternativ 2. Logg inn med standard brukernavn og passord:Bruker: Administrator Passord: eldata

Brukeradministrasjon

Er det mulig å få endret bruker lista i ELData?

Lisenssystem er oppgradert og du må oppgradere til ELdata versjon 7.5 eller nyere for å få endret på lisenser som er i bruk på tidligere versjoner av produktet.

https://www.handverksdata.no/eldata

Ja, det er mulig å endre brukerlista i ELdata.
Du kan legge til, endre og fjerne brukere, men det er noen begrensninger.

Du kan ikke fjerne reserverte brukerkontoer ADM og NNN.

Du kan legge til like mange brukere som det er installert lisenser. Dvs. dersom det er installert 10 lisenser, så kan du ikke legge inn mer enn 10 brukere.

Du kan slette brukere uten tilbud (anbud). Dersom du velger å slette bruker med forekomster av tilbud får du også gjort dette, men da vil denne brukers tilbud bli overført til reservert bruker ADM.

Ved å klikke på sidefanen Lisensinfo kan du se hvor mange lisenser som er installert. For å endre kan du starte lisensbehandling fra Rediger menyen. Dersom du trenger flere lisenser kan du ta kontakt: support@handverksdata.no.

Flere Eldata kunder på samme server. NB! Avvik fra normal installasjon og drift.

Vi anbefaler egne servere og klientmaskiner pr kunde.Det er mulig å drifte Eldata for flere kunder hvor disse deler samme server. Dette krever manuell konfigurasjon av løsning pr kunde. Slik konfigurasjon er ikke dekket av ordinær brukerstøtte fra Nelfo. Det blir da drifters ansvar å sørge for konfigurasjon som sikrer isolering av kundedata mellom kunder og forsvarlig drift.For isolering av kundedata forutsetter vi at det konfigureres en egen PostgreSQL database pr kunde (juridisk enhet), og at hver kunde reserveres sitt eget område på disk for kundens spesifikke konfigurasjon. Det må etableres tilgangsrettigheter som sikrer at kun aktuell kunde kan aksessere sine data og ikke uvedkommende.

Eldata installeres og driftes normalt pr kunde på kundens egne servere og klientmaskiner. Systemet er designet for drift og lisensiering pr kunde (juridisk enhet).

Last ned veiledning for fler kunde drift

Brukerrettigheter

Last ned Veiledning angående bruker rettigheter.

Flere Eldata kunder på samme server. NB! Avvik fra normal installasjon og drift.

Vi anbefaler egne servere og klientmaskiner pr kunde.Det er mulig å drifte Eldata for flere kunder hvor disse deler samme server. Dette krever manuell konfigurasjon av løsning pr kunde. Slik konfigurasjon er ikke dekket av ordinær brukerstøtte fra Nelfo. Det blir da drifters ansvar å sørge for konfigurasjon som sikrer isolering av kundedata mellom kunder og forsvarlig drift.For isolering av kundedata forutsetter vi at det konfigureres en egen PostgreSQL database pr kunde (juridisk enhet), og at hver kunde reserveres sitt eget område på disk for kundens spesifikke konfigurasjon. Det må etableres tilgangsrettigheter som sikrer at kun aktuell kunde kan aksessere sine data og ikke uvedkommende.

Eldata installeres og driftes normalt pr kunde på kundens egne servere og klientmaskiner. Systemet er designet for drift og lisensiering pr kunde (juridisk enhet).

Last ned veiledning for fler bruker drift

Innstillinger - utskrifter - rapporter

Innstillinger

Språkinnstillinger

Formatinnstillinger for visning konfigurerer du i Kontrollpanelet. På Windows 7 kan det bli vist amerikansk språkoppsett selv om formatinnstilliger er satt til norsk. 

Sånn gjør du det:

• I kontrollpanelet går du til Region og språk.

• På sidefliken Formater bytter du fra Norsk, bokmål (Norge) til Engelsk (USA) og klikker på Bruk knappen.

• Deretter bytter du tilbake til Norsk, bokmål (Norge) og klikker på Bruk knappen.

• Gå til innstillinger på sidefliken Administrativt og sjekk at Gjeldende språk for ikke-Unicode-programmer er satt til Norsk, bokmål (Norge).

• Hvis Gjeldende språk ikke er satt til norsk, kan du endre dette ved å klikke på knappen Endre nasjonal systeminnstilling.

• Klikk på OK knappen når du er ferdig.

• Start så ELdata på nytt.

Se språkinnstillinger over.

Feilkode $2501 kan korrigeres ved på endre innstillinger i Borland Database Engine (BDE).

• Gå til %CommonProgramFiles(x86)%\Borland Shared\BDE
og start bdeadmin.exe som Administrator.

• Endre innstillinger for INIT i samsvar med bildet. Lukk og lagre.

Et bilde som inneholder tekst, skjermbilde, programvare, display

Automatisk generert beskrivelse

• Hvis du fortsatt har problem kan du forsøke å sette SHAREDMEMLOCATION=0x6BDE i stedet for 0x5BDE.

Feilmelding: sqlPakkeResum: Dataset not in edit or insert mode

Denne feilmeldingen kan oppstå ved kjøring av Eldata på terminalserver og kan skyldes kollisjoner mellom temporært genererte filer fra Borland Database Engine (BDE).

Løsning er å sørge for at snarvei som brukes til å starte Eldata refererer til %TEMP% som oppstartmappe.

Egenskaper for Eldata

Slik korreksjon av snarvei må utføres av Administrator på maskinen hvor Eldata kjører.

Utskrifter

Anbefalt filtype: .BMP

Størrelse (BxH): 85 x 56 pixels, 72 pixels/inch Dette tilsvarer 3 x 2 cm på skriver. Maks 256 farger (8-bit), helst ikke mer enn 16 (4-bit)

Lagre logofilen din i ELdatas grafikkmappe. Grafikkmappa ligger som undermappe til ELdatas installasjonsmappe.

OBS! Hvis du har flerbrukerversjon av ELdata lagrer du filen i ELdatas grafikkmappe på serveren.

Sånn legger du inn firmalogoen:

• Åpne filen AKALK.INI i ELdatas installasjonsmappe via eksempel notisblokk. Fila er som regel lokalisert i program fil mappe)

• Endre søkebanen som nøkkelen FirmaLogo angir til full søkebane for din egen logofil.

OBS! Hvis du har flerbrukerversjon må du gjøre dette i ELdatas installasjonsmappen på serveren.

Eksempel:
Hvis filen din heter FirmaLogo.bmp og ligger i ELdatas grafikkmappe:

FirmaLogo=C:\Programfiler\Nelfo\ELdata\Grafikk\Nelfo+16.bmp endres til:
FirmaLogo=C:\Programfiler\Nelfo\ELdata\Grafikk\FirmaLogo.bmp

Lagre endring i AKALK.INI.
Start Rapporter og velg en kunderapport for å se resultatet.