Eldata artikler

REgistre

Anbud

Jeg har problemer med å eksportere xml-fil fra ELdata.

Jeg skal importere til G-prog linker, men når jeg titter på xml-filen er denne ikke komplett.

Hva er problemet?
Problemet ditt skyldes sannsynligvis at eksport rutinen ikke finner opprinnelig pristilbud, og får dermed ikke tak i opprinnelig struktur som dine enhetspriser skal flettes mot.

På enbruker installasjoner av ELdata er dette normalt ikke noe problem, men dersom du benytter en nettverksversjon av produktet og klientmaskinene ikke peker til samme område for mellomlagring av xml filer, og du benytter forskjellig klient til import og eksport, så kan denne situasjonen oppstå.

Løsning:
Løsningen i slike tilfeller er å reservere et felles område for ELdatas mellomlagring av XML filer, og sette peker i Windows Registry som peker til dette.

Til felles område for XML filer anbefaler jeg å benytte xml mappen under ELdatas hovedinstallasjon på server.

Dersom ELdata hovedinstallasjon er installert på en server med navnet MINSERVER og ELdatas instalklasjonsmappe er delt ut til brukere med navnet ELDATA:

Eks: \\MINSERVER\ELDATA\xml

Deretter kopierer du inn til dette felles området samtlige xml filer som ligger i mappen xml på den enkelte klient under ELdatas lokale installasjonsområde på klienten.

Dette er vanligvis C:\Programfiler\NELFO\ELDATA\XML, men kan avvikes ved installasjon.

Så setter du peker i registry på samtlige klientmaskiner til å peke på xml filene som er lagt på fellesområdet.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NELFO\ELDATA\Felles:

XMLFilsamlingPath=\\MINSERVER\ELDATA\XML

Så eksporterer du tilbudet på nytt.

På maskiner med 64 bit operativsystem vil du finne hovednoden for ELdata i registry her:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\NELFO\ELDATA

Du kan eksportere anbud til fil av type *.mtf, men denne filtypen tar kun med anbudets struktur med kalkyleunderlag, og ikke selve kalkylen.

Pakkeregister

Hvordan lager jeg egendefinerte pakker i Eldata?

Dette er beskrevet i brukerveiledningen.

Meld deg gjerne på kurs via www.handverksdata.no/eldata eller ring oss for veiledning: Tlf. 22 17 11 50

Hvor finner jeg siste versjon av Pakkesystemet? 

Siste versjon av Pakkesystem for bruk i ELdata er inkludert i siste versjon av programmet, oppdaterte registere mellom programversjoner finner du på hjemmesidene til ELdata.

www.handverksdata.no/eldata

Klikk på knappen last ned. 

Når du oppdaterer ELdata Pakkesystem bør du også laste ned og importere siste versjon av ISO Tekst vareregister.

Hvor finner jeg siste versjon av Pakkesystemet? 

Siste versjon av Pakkesystem for bruk i ELdata er inkludert i siste versjon av programmet, oppdaterte registere mellom programversjoner finner du på hjemmesidene til ELdata.

www.handverksdata.no/eldata

Klikk på knappen last ned. 

Når du oppdaterer ELdata Pakkesystem bør du også laste ned og importere siste versjon av ISO Tekst vareregister.

Vareregister

Hvor finner jeg varefiler og rabattfiler fra min egen grossist?

Ta kontakt med grossisten din og be om tilgang på varefil og rabattavtale i EFO/NELFO versjon 4.0 format. Etter at du har importert filene i ELdata finner du vareutvalget fra grossisten din i ELdatas vareliste. 

ISO vareregister er ikke for kalkulering men legges alltid sist blant varelistene og grossist valget ved kalkulering som en kontroll. ISO vareliste er ett snitt av alle grossister, og inneholder alle varene i våre pakkeregistre. Men får du vare på ISO pakkeregister ved kalkyle har du enten ikke lagt inn alle dine grossister, eller dine grossister har ikke varen! Da må du sørge for å legge inn flere, eller velge en annen vare. ISO varefilen er ikke ment å være kalkulasjonsgrunnlag!

Hvilke formater skal jeg bruke?

Opplysninger om hvilke filformater som programvaren støtter for import av vare- og rabattfiler er dokumentert i hjelp systemet for Import modulen.

• Klikk på Hjelp knappen i Import bildet

Utdrag fra dokumentasjonen:

Følgende formatbeskrivelser for vare- og rabattfiler er implementert:

EFO/NELFO vareformat versjon 4.0

EFO/NELFO rabattformat versjon 4.0

EFO/NELFO vareformat versjon 1.0

EFO/NELFO rabattformat versjon 1.0

Jeg vil ha inn varer og rabatter fra mine leverandører. Hvordan kan de lage en EFO/NELFO fil som kan leses inn i Eldata eller Eltilbud? 

Alle leverandører kan generere filer for innlesing inn i Eldata eller Eltibud på åpent format kalt EFO/NELFO format. For at din leverandør skal kunne levere sine vare og rabatt filer på dette formatet, så må de følge beskrivelsen og reglene i formatet som vedleggene under viser til. 

EFO/NELFO filformat pakket

Beskrivelse vare format

Beskrivelse rabatt format

Rabattavtaler

Hva er Standard rabattavtale?

Standard rabattavtale er den faste rabattavtalen som du har inngått med leverandøren din, og som gjelder uavhengig av prosjekt.

Hvilket format må rabattavtalen ha for at jeg skal kunne lese den inn i ELdata? 

Leverandør eller grossist kan gi deg en fil som inneholder dine rabattsatser og priser i samsvar med inngått avtale.

I ELdata kan du lese inn rabattavtaler som følger filformatet EFO/NELFO Rabattavtale versjon 4.0 eller versjon 1.0.

Vi anbefaler at du benyttes rabattavtale og varefil fra samme versjonsnummer.

Har rekkefølgen på innlesning av rabattavtale og varefil betydning? 

Nei. Du kan lese inn rabattavtaler og varefiler i vilkårlig rekkefølge.

Etter innlesning av rabattavtale vil selvkostpriser for avtalen alltid bli beregnet.

Etter innlesning av varefil vil selvkost for eksisterende rabattavtaler alltid bli rekalkulert.

Tips & råd

Under finner du tips & råd for hvordan du oppretter nye anbud/tilbud, legger inn varer, priser, arbeid og pakkeløsninger og mye mer.

Tips & råd

Tak veggbokser 420.10

Ved tariffoppgjøret 2020 ble det foretatt endringer i akkordtariffen dette påvirker pakker eller poster i Eldata som bruker disse akkord kodene, slik at man får lavere netto akkord:

Rettelsesbladet beskriver spesielt endringer av punkt 420.10, Vegg – tak – påveggsboks.

Dette er løst i Eldata ved at pakker som bruker dette punktet (420.10) også har lagt inn punkt 555.10 for å få med kopling. Brukere må selv vurdere der det er spesielt avvik som punktet for komfyrvakt eller tilsvarende (andrepunkter i 555 eks komfyrvakt). 

Endringene påvirker ikke tidligere prosjekter i Eldata med mindre du oppdaterer kalkylen som nevnt under.

Endringene i pakkeregisteret oppdateres ved å oppgradere Eldata til siste versjon eller ved å laste ned og installere siste pakkeregister oppdatering.

Deretter må du gå inn i historikk kalkulasjon på prosjektet du ønsker å oppdatere.

Etter oppdateringen, så vil pakker med både 420.10 og 555.10 utgjøre en total netto akkord på 35,74, noe som er høyere enn det som ligger i dagens akkord tariff 2016-2018 på 29,74. Endringen er ikke synliggjort i gjeldene akkord tariff, og fremgår kun i rettelsesbladet.

Vi henviser forøvrig til info sider om tariffavtaler og lønnssatser.

Hvis du ikke har tid til å ordne oppdatering nå, så kan du legge inn akkord post 555.10 på de pakkene eller postene som er påvirket av endringene.

Automatisk pris og rabatt nedlaster

Nye Eldata proff inneholder en helt ny løsning for automatisk innlesing av pris filer, og rabatt filer fra dine leverandører og grossister. Gjennom ditt kundeforhold vil du få brukernavn og passord til leverandøren din sin ftp nettadresse. Derved kan du sette opp Eldata til automatisk å lese inn nye filer og priser når leverandøren oppdaterer sine priser. Dette sikrer deg at du hele tiden har oppdaterte priser i forhold til materiell og valuta endringer som kan føre til stadige endringer på ditt materiell. 

Se denne brukerveiledningen for oppsett av prisnedlasteren.

Hvordan bygger jeg opp ny struktur for mitt anbud eller tilbud?
Du kan bygge opp din struktur egendefinert. Se hjelp i programmet om det.
Vi anbefaler å bruke den innebygde strukturen som ligger i Eldata i henhold til de anerkjente Norske Standardene

 

NS 3450 Prosjektdokumenter for bygg og anlegg -Redigering og innhold av konkurransegrunnlag, tillegg A Faginndeling

NS 3451 Bygningsdelstabell

NS 3420-serien. Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner.Særlig deler for elektro W (Elkraft og teleinstallasjoner) og X (Installasjon av teleteknisk utstyr).

Hvordan kopierer jeg mitt anbud, eller kopierer fra tidligere til nytt?

Dette kan du kun gjøre i Eldata anbud! 

Det er 2 muligheter.

Alternativ 1.

Åpne prosjektet du vil kopiere. Klikk en gang til på Eldata anbud ikonet på skrivebordet. Sett vinduene ved siden av hverandre. Merk at du kan kun kopiere fra og til samme nivå. Strukturer i Eldata anbud og Eldata tilbud bygges opp i 3 nivåer. Så i Eldata anbud kan du kun kopiere fra til samme nivå.

blobid6.png

Alternativ 2.

Opprett nytt anbud/prosjekt. Velg Kopier fra mal. Finn mal eller prosjekt du ønsker å kopiere, og hvilke nivåer du vil ha. Klikk på hjelp i funksjonen for mer informasjon.

blobid7.png
 

Hvordan virker mengde, masse og innholds vinduet?
Klikk på hjelp i programmet, søk på mengde

 
Hvordan overfører jeg anbuds/tilbuds informasjon til Microsoft Dynamics AX Axapta

Vi har blitt enig med leverandøren om nøkkeltallsinformasjon som kan være nyttig over i ett økonomisystem. Ved å overføre anbudet/tilbudet til økonomisystemet, så får du mulighet til å få all nøkkeltallsinformasjon, arbeidstimer og materiell med Elnummer og produktinformasjon, over til dette, for deretter å opprette ett prosjektregnskap, bestille materiell, og føre timer i forhold til antall timer kalkulert. Vi supporterer ikke bruk av selve økonomisystemet! Dette er ett forhold mellom de og dere. 

Overfør ditt grunnlag, ved å ha en aktiv kalkyle. Klikk på Rapporter knappen. Velg mappa Filutskrifter under Rapportmaler for Eldata. Dobbeltklikk på rapporten «Eksport Eldata – Visma Contracting». Klikk på printer ikonet i rapport vinduet. Velg «Print to File»  og lagre fila som Text File, på din maskin eller server. 
Følg deretter denne veiledningen fra Microsoft Dynamics AX Axapta hvis veiledningen er feil vennligst ta dette opp med leverandøren av økonomisystemet slik at vi kan få til ny veiledning. 

Hvordan overfører jeg anbuds/tilbuds informasjon til VISMA Contracting?
Vi har blitt enig med VISMA Contracting om nøkkeltallsinformasjon som kan være nyttig over i ett økonomisystem. Ved å overføre anbudet/tilbudet til økonomisystemet, så får du mulighet til å få all nøkkeltallsinformasjon, arbeidstimer og materiell med Elnummer og produktinformasjon, over til dette, for deretter å opprette ett prosjektregnskap, bestille materiell, og føre timer i forhold til antall timer kalkulert. Vi supporterer ikke bruk av selve økonomisystemet! Dette er ett forhold mellom de og dere.

Overfør ditt grunnlag, ved å ha en aktiv kalkyle. Klikk på Rapporter knappen. Velg mappa Filutskrifter under Rapportmaler for Eldata. Dobbeltklikk på rapporten «Eksport Eldata – Visma Contracting». Klikk på printer ikonet i rapport vinduet. Velg «Print to File»  og lagre fila som Text File, på din maskin eller server. 

Følg deretter denne veiledningen fra Visma Contracting

Tips & råd / 2

Import, NS 3420 beskrivelse, i henhold til NS 3459 prisforespørsel. Mengde, beskrivelse, fra ISY Linker, Focus anbud, ByggOffice og andre  som leverer beskrivelser i henhold til NS 3459 i XML, gab fil eller tilsvarende,

Eldata importerer beskrivelse filer kun i xml format! Får du beskrivelsen i annet format, som for eksempel som gab fil fra G-prog, så må du enten be rådgiver om å sende deg xml fil, eller laste ned gratis visning program fra ISY Linker. Eller om du får filen fra Focus anbud ta kontakt med Focus 
Eksportere kalkylegrunnlag, pakker og beskrivelser

Du kan eksportere og lagre ditt kalkyleunderlag, for å utveksle eller lagre som mal til senere bruk. Eller du kan eksportere ferdig kalkulert underlag fra tidligere importert beskrivelse fra Byggherre, Rådgiver i henhold til NS 3420. 

Eksport av Mengdeberegning, NS 3459 Pristilbud, Adressebok, Firmaopplysninger, Prioritet produsent, Pakkeregister (Egendefinert), Akkordtariff, Adresse

Les i ELdata brukerveiledning

 
Eldata 10.2 regulering av masse

Jeg får ikke lenger spørsmål ved regulering av mengde i mine poster.

Sjekk at feltet «Vis spørsmål ved regulering av masse» er huket av. 

Eller:

Filen HKLM-ELDATA_RegMasse.reg aktiverer MasseRegulering som forhåndsvalg for alle Eldata brukere på maskinen. Hvis du har flere terminalservere som kjører Eldata klient så bør endringen legges inn på alle disse.

Regulering av masse fungerer ikke etter oppgradering til Eldata 10.2.

Spørsmål om regulering av masse er blitt endret til forhåndsvalgt av, men kan slås på under Egenskaper for bruker i Administrator gruppen.

Hvis du vil aktivere funksjonen for alle brukere av Eldata som tidligere:

  • Logg inn som administrator på maskin som kjører Eldata 10.2 klient.
  • Last ned og pakk ut arkivfilen EldataRegMasse.zip.
  • Kjør filen HKLM-ELDATA_RegMasse.reg for å aktivere Vis spørsmål regulering av masse for alle Eldata brukere på maskinen.

 

Har dere noen eksempel maler eller strukturer?

Nye versjoner kommer med eksempel maler, og du kan åpne flere vinduer sammen for å klippe og lime strukturer mellom vinduene, se egen artikkel om det. 

Du kan også lese inn noen eksempel strukturer her:

Mal bolig 85 kvadrat 55 punkter

Mal forretningsbygg

Mal NS 3450 og NS 3451

Hvordan importerer jeg prisfiler og / eller rabattfiler fra Grossist, leverandør, produsent, kjede?

Last ned info om oppsett av automatisk prisnedlaster i Eldata proff her

De som har Eldata tilbud som eneste løsning leser inn manuelt som tidligere (vist i bilde under). 

Priser fra grossist til installatør, er ett forhold mellom grossist og installatør. De som er registrerte installatører får eget brukernavn og tilgang til sine grossisters pris og rabattfiler. Disse kan deretter importeres til Eldata eller Eltilbud. Filene er i EFO/NELFO format. De ligger ofte tilgjengelige i forskjellige formater. 1.0 til 4.0, 4.0 er siste og nyeste format. Det som er viktig er at du har både pris og rabattfil i samme format. At du passer på å lese inn dine filer på riktig grossist.  

Veiledninger til nedlasting

NB! Må ikke kjøres på maskiner som allerede har Eldata enbruker installert, da denne erstatter pris og rabatter, samt lønnsparametere med mer.

Eldata kurs fil

Trenger du mer hjelp?

Support

Du kan nå oss alle arbeidsdager mellom 0800-1600.

Telefon: 22 17 11 50
E-post: support@handverksdata.no

Brukerstøtte

Fagsupport, tilbud og kalkyle:

Glenn Rèmi Sundbakken / Produktsjef
glenn.sundbakken@handverksdata.no
Mobil: 932 85 181

 

Teknisk support

Installasjon og datatekniske spørsmål:

Rune Stiauren / Systemutvikler
Mobil: 902 74 724
E-post: rune.stiauren@handverksdata.no 

Vil du prøve Eldata gratis?

Last ned demo av Eldata. Demoversjonen er gratis og varer i 45 dager.

For å laste ned, må du legge igjen kontaktinformasjon.*

* Les Håndverksdatas Personvernerklæring her: https://handverksdata.no/om-oss-old/personvernerklaering/

Last ned siste versjon av Eldata

Hei, vi trenger å oppdatere våre kundeopplysninger. Du må fylle inn disse før du laster ned siste versjon av Eldata.