Hva du som leder kan gjøre for å unngå arbeidsulykker

Hva du som leder kan gjøre for å unngå arbeidsulykker

Arbeidsulykker er arbeidsgiverens største skrekk. Her er det du kan gjøre for å unngå at ulykken rammer.

Som arbeidsgiver har man det fremste ansvaret for å gjøre alt man kan for å unngå arbeidsulykker. Det er ikke et ansvar man tar lett på, når man vet at konsekvensene av å slurve kan bli fatale.

Arbeidsgiver har det øverste ansvaret for å etablere gode sikkerhetsrutiner på arbeidsplassen. Dette ansvaret er bestemt i lovverk og forskrifter og kan i aller verste fall føre til fengselsstraff dersom ansvaret ikke er blitt tatt på alvor.

Les også: Dette gjør du hvis ulykken rammer

For selv om de ansatte har et selvstendig ansvar for å følge bedriftens sikkerhetsregler, vil det øverste ansvaret for at de faktisk gjør det, ligge hos arbeidsgiver. 

Sikker jobbanalyse

Et HMS-system som er godt implementert er det viktigste fundamentet for å unngå arbeidsulykker. Et godt HMS-system gir de ansatte enkel tilgang til prosedyrer og sjekklister man skal bruke for å være sikker på at det er blitt tatt vurderinger som har med risiko å gjøre. 

Av disse står særlig sikker jobbanalyse (forkortet til SJA) sentralt. Dette er en prosedyre man plikter å utføre når man skal utføre en arbeidsoperasjon som innebærer risiko. Eksempler kan være arbeid på et strømanlegg eller arbeid i høyden. 

Som arbeidsgiver har du ansvaret for at dine medarbeidere vet når man skal utføre sikker jobbanalyse, du har ansvaret for at de har et verktøy tilgjengelig der de kan utføre en slik analyse, og du har ansvaret for å følge opp at de faktisk gjennomfører SJA før de utfører arbeidsoperasjoner med risiko. 

Dersom ulykken først skjer, vil du som arbeidsgiver bli bedt om å legge frem dokumentasjon på at SJA ble gjennomført i forkant av ulykken. Med riktig verktøy for SJA vil dette kravet fra politi eller Arbeidstilsyn være enkelt for arbeidsgiver å skaffe til veie.

Før man starter arbeid i stillas, skal man gjennomføre en analyse av risikoen – en såkalt sikker jobbanalyse. Det kreves også dokumentasjon på at denne jobben er gjennomført.
Avvikshåndtering

HMS-systemet til bedriften bør også inneholde gode verktøy for å rapportere inn hendelser som kunne ha ført til arbeidsulykker – altså registrering av avvik. God avviksrapportering gir ledelsen et viktig verktøy for å drive kontinuerlig arbeid med forbedring av sikkerheten i samarbeid med verneombudet. 

For å gjøre terskelen for å rapportere avvik lavere, anbefales det å ha et system som er lett tilgjengelig når avviket skjer – for eksempel på mobilen til de ansatte. Avviksrapportering som gjøres der og da sikrer at viktig informasjon om avviket ikke går tapt på grunn av at det har gått lang tid siden hendelsen. 

Når du som arbeidsgiver ser at det skjer mange avvik av en viss type, vil du ha ansvaret for å gjennomføre tiltak for å redusere risikoen for at det skjer ulykker. Slike tiltak kan for eksempel være opplæring, innkjøp av nytt verneutstyr eller endring av vaktplaner for å sikre bedre bemanning ved risikofylte arbeidsoppgaver. 

Å bygge en sikkerhetskultur 

Én ting er å ha HMS-verktøyet på plass. En helt annen ting er å få medarbeiderne til å følge dem. Her står særlig begrepet sikkerhetskultur sentralt. Dette er også et lederansvar, å skape en kultur på arbeidsplassen som i praksis innebærer at sikkerhetsarbeid blir tatt på alvor. 

Som leder handler dette for eksempel om hvordan du følger opp sikkerhetsavvik som er rapportert inn av de ansatte. Det handler også om hvordan du som leder kommuniserer viktigheten av sikkerhetsarbeid. 

Dersom du sprer oppfatningen om at det er ok å ta snarveier i sikkerhetsarbeidet for å nå en viktig deadline, vil medarbeiderne slurve med både avviksregistrering og sikker jobbanalyse for å nå tidsfrister.

Slike snarveier kan koste både de ansatte og bedriften dyrt.

Kilder:

Eric Sundby, Håndverksdata
Eirik Remo, Nelfo
Arbeidstilsynet

Del denne artikkelen:

Facebook
LinkedIn
Siste nytt

Flere innlegg

interior design and home renovation concept - man in

Ta asbestrisikoen på alvor

Ta asbest risikoen på alvor Alle håndverkere må ha kjennskap til hvordan de skal finne ut om det er asbest i bygget de skal jobbe

Last ned siste versjon av Eldata

Hei, vi trenger å oppdatere våre kundeopplysninger. Du må fylle inn disse før du laster ned siste versjon av Eldata.